Mirjana Radovanović Pejović, Ana Duković, Marina Jevtić : ŠKOLSKI BIBLIOTEKAR NEOPHODAN ČINILAC USPEŠNOG OBRAZOVNO-VASPITNOG SISTEMA

Mirjana Radovanović Pejović, Ana Duković, Marina Jevtić : ŠKOLSKI BIBLIOTEKAR NEOPHODAN ČINILAC USPEŠNOG OBRAZOVNO-VASPITNOG SISTEMA

Mirjana Radovanović Pejović                                                                 UDK 027.8:023.5
OŠ ,,Dušan Jerković” Užice
mirjanarp@ptt.rs

Ana Duković
OŠ ,,Dušan Jerković” Užice
anadukovic4@gmail.com

Marina Jevtić
OŠ ,,Dušan Jerković” Užice
jevtic78@mts.rs

ŠKOLSKI BIBLIOTEKAR NEOPHODAN ČINILAC
USPEŠNOG OBRAZOVNO-VASPITNOG SISTEMA

Sažetak: Cilj savremenog bibliotečkog poslovanja u školama jeste povećanje efikasnosti vaspitno-obrazovnog rada i obezbeđivanje kvalitetnog ishoda obrazovanja. Rad govori o ulozi školskog bibliotekara da pruži pun doprinos tom procesu, da unapredi nastavne i vannastavne aktivnosti, pomogne učeniku da se formira u celovitu ličnost, doprinoseći razvoju svih učeničkih potencijala i kompetencija. Uvođenjem učenika u svet knjige i čitanja, bibliotekar treba da ih nauči da su pismenost i čitanje osnov znanja, a osposobljenost za samostalno učenje i doživotno obrazovanje imperativ savremenog doba. Jačajući motivaciju učenika za čitanje tokom školovanja, bibliotekar utiče na stimulisanje mašte, formiranje i razvijanje kritičkog mišljenja i samoizražavanje. Kroz stalno usavršavanje i kreativni pristup školskom životu i radu, školski bibliotekar, preuzimanjem inicijative i svojim aktivnim angažovanjem, nameće se kao neizostavan segment u razvoju ličnosti
svakog pojedinačnog učenika.
Ključne reči: školska biblioteka, ishodi učenja i obrazovanja, kulturne potrebe i navike, motivacija učenika, kvalitet znanja.

Preuzmi pun tekst

 

 

.