Jasminka Đurić: LEGATI I BIBLIOTEKE CELINE U NARODNOJ BIBLIOTECI POŽEGA

Jasminka Đurić: LEGATI I BIBLIOTEKE CELINE U NARODNOJ BIBLIOTECI POŽEGA

Jasminka Đurić                                                                              UDK 027.022(497.11)
Narodna biblioteka Požega
jasnalalovic@gmail.com

LEGATI I BIBLIOTEKE CELINE U NARODNOJ BIBLIOTECI POŽEGA

Sažetak: Narodna biblioteka Požega s ponosom baštini pet posebnih biblioteka: dva legata – Slavka J. Joksimovića i Nedeljka Ješića, i tri biblioteke celine – Sretena Jovičića, dr Mihaila O. Tošića i dr Radosava Šuljagića. Svaka od ovih posebnih biblioteka specifična je, unikatna i vredna po svojim osobenim karakteristikama. U radu je dat osvrt na njihov sadržaj, na lik i delo legatora i darodavaca, i ujedno ukazano na najzanimljivije i najdragocenije segmente građe koja se u ovim zbirkama čuva.

Ključne reči: legati, biblioteke celine, posebne biblioteke, zadužbinarstvo, Narodna biblioteka Požega, Slavko J. Joksimović, Nedeljko Ješić, Sreten Jovičić, Mihailo O. Tošić, Radosav Šuljagić.

Preuzmi pun tekst

 

 

.