Hadija Džigal Kriještorac: PRIJEPOLJKA MUNEVERA HADŽIŠEHOVIĆ (1933–), DOKTOR FIZIČKE HEMIJE

Hadija Džigal Kriještorac: PRIJEPOLJKA MUNEVERA HADŽIŠEHOVIĆ (1933–), DOKTOR FIZIČKE HEMIJE

Hadija Džigal Kriještorac                                                          UDK 53:929 Hadžišehović, M.
hadijakrijestorac@gmail.com
Biblioteka „Vuk Karadžić” Prijepolje

PRIJEPOLJKA MUNEVERA HADŽIŠEHOVIĆ (1933–), DOKTOR FIZIČKE HEMIJE

Sažetak: Prijepoljka Munevera Hadžišehović (Prijepolje, 1933–), doktor fizičke hemije, svoj radni vek i naučnu karijeru (1960–1993), ostvarila je u Institutu za nuklearne nauke „Boris Kidrič” Vinča. Sa kolegama sa Instituta, decenijama je radila na naučnim istraživanjima, eksperimentima, studijama, merenjima, ispitivanjima, terenskim istraživanjima vezanim za fizičko-hemijski sastav vode, a bavila se i posebnom interdisciplinarnom problematikom izotopskog sastava podzemnih voda, naročito geotermalnih. Verifikovala je radioaktivne metode merenja izotopa joda, stroncijuma, itrijuma, sumpora i tritijuma. Autor i koautor je poglavlja u naučnim monografijama međunarodnog značaja, radovi su joj zastupljeni u selekcionim zbornicima, časopisima (nacionalnog i međunarodnog značaja).

Ključne reči: Munevera Hadžišehović, Institut za nuklearne nauke „Boris Kidrič” Vinča, Prijepolje.

Preuzmi pun tekst

 

 

.