Хадија Џигал Кријешторац: ПРИЈЕПОЉКА МУНЕВЕРА ХАЏИШЕХОВИЋ (1933–), ДОКТОР ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ

Хадија Џигал Кријешторац: ПРИЈЕПОЉКА МУНЕВЕРА ХАЏИШЕХОВИЋ (1933–), ДОКТОР ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ

Хадија Џигал Кријешторац                                                          УДК 53:929 Хаџишеховић, М.
hadijakrijestorac@gmail.com
Библиотека „Вук Караџић” Пријепоље

ПРИЈЕПОЉКА МУНЕВЕРА ХАЏИШЕХОВИЋ (1933–), ДОКТОР ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ

Сажетак: Пријепољка Муневера Хаџишеховић (Пријепоље, 1933–), доктор физичке хемије, свој радни век и научну каријеру (1960–1993), остварила је у Институту за нуклеарне науке „Борис Кидрич” Винча. Са колегама са Института, деценијама је радила на научним истраживањима, експериментима, студијама, мерењима, испитивањима, теренским истраживањима везаним за физичко-хемијски састав воде, а бавила се и посебном интердисциплинарном проблематиком изотопског састава подземних вода, нарочито геотермалних. Верификовала је радиоактивне методе мерења изотопа јода, стронцијума, итријума, сумпора и тритијума. Аутор и коаутор је поглавља у научним монографијама међународног значаја, радови су јој заступљени у селекционим зборницима, часописима (националног и међународног значаја).

Кључне речи: Муневера Хаџишеховић, Институт за нуклеарне науке „Борис Кидрич” Винча, Пријепоље.

Преузми пун текст

 

 

.