Hadija Džigal Kriještorac : DIGITALNA BIBLIOTEKA PRIJEPOLJE

Hadija Džigal Kriještorac : DIGITALNA BIBLIOTEKA PRIJEPOLJE

Hadija Džigal Kriještorac                                            UDK 027.022:004(497.11)
hadijakrijestorac@gmail.com
Biblioteka „Vuk Karadžić” Prijepolje

DIGITALNA BIBLIOTEKA PRIJEPOLJE

https://digital.biblioteka-prijepolje.com/

Sažetak: Biblioteka „Vuk Karadžić” u Prijepolju je kroz program Prekogranične saradnje „Kultura za Evropu, Evropa za kulturu”, krajem 2016. godine, započela digitalizaciju zavičajne građe i formiranje Digitalne biblioteke Prijepolje. Projekat je omogućio nabavku adekvatnog skenera, edukaciju bibliotekara za rad na digitalizaciji, pribavljanje hardvera i softvera, otvaranje poddomena za digitalnu biblioteku, izradu kataloga digitalizovane građe i promociju digitalizovane građe. Već u ovom trenutku, 2018. godine, Digitalnu biblioteku Prijepolje čini više od 42617 stranica svih sadržaja: 1400 digitalnih objekata raspoređen u 5 osnovnih kolekcija sa podkolekcijama.

Ključne reči: digitalizacija, biblioteka, Digitalna biblioteka Prijepolje.

Preuzmi pun tekst

 

 

.