Dragoslava Rodaljević, Dragana Ristanović, Bojana Marinčić: ULOGA JAVNE BIBLIOTEKE U DISEMINACIJI NAUČNIH INFORMACIJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Dragoslava Rodaljević, Dragana Ristanović, Bojana Marinčić: ULOGA JAVNE BIBLIOTEKE U DISEMINACIJI NAUČNIH INFORMACIJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Dragoslava Rodaljević                                                                    UDK 027.022(497.11)
Narodna biblioteka Užice                                                                       021.63(497.11)
dragoslavaue@gmail.com

Dragana Ristanović
Narodna biblioteka Užice
dristanovic@biblioteka–uzice.rs

Bojana Marinčić
Narodna biblioteka Užice
bokyue@gmail.com

ULOGA JAVNE BIBLIOTEKE U DISEMINACIJI NAUČNIH INFORMACIJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Sažetak: Uspešno bavljenje strukom zavisi od mogućnosti praćenja razvoja i primene naučnih otkrića kao i od praćenja razvoja struke kod nas i u svetu. Nakon završenog formalnog obrazovanja stručni radnici treba da nastave neformalno obrazovanje u struci zbog čega često govorimo o potrebi za doživotnim učenjem. Javne biblioteke mogu im pružiti odgovarajuću podršku. Tokom stručnog formalnog obrazovanja polaznici su usmereni na univerzitetske i srednjoškolske biblioteke tako da javne biblioteke nisu percipirane kao mogući izvor aktuelnih naučnih i stručnih informacija. Narodna biblioteka Užice je, da bi na adekvatan način unapredila usluge namenjene stručnim radnicima u lokalnoj zajednici, sprovela anketiranje profesora srednjih stručnih škola, želeći da utvrdi informaciono ponašanje i stavove kad je u pitanju praćenje naučnih informacija i inovacija u struci. Rezultati nam pokazuju u kojim oblastima možemo svoje usluge prilagoditi ciljnoj grupi.

Ključne reči: javne biblioteke,doživotno učenje, stručni radnici,diseminacija, informacije, informacioni horizonti, informaciono ponašanje.

Preuzmi pun tekst

 

 

.