Snežana Marić: RAZVOJ KNJIŽNOG OGRANKA U SEVOJNU

Snežana Marić: RAZVOJ KNJIŽNOG OGRANKA U SEVOJNU

Snežana Marić                                                                                      UDK: 027.022(497.11)
Narodna biblioteka Užice
snezanamaric67@gmail.com

RAZVOJ KNJIŽNOG OGRANKA U SEVOJNU

Sažetak: Rad prikazuje ulogu i razvoj knjižnog ogranka u Sevojnu i njegove aktivnosti. Organizovan je tako da je okrenut potrebama svojih korisnika i ima aktivan pristup u traženju knjiga i informacija. Kako je smeštena u maloj lokalnoj zajednici, koja nije u mogućnosti da pruži raznovrsne kulturne sadržaje kao u većim gradovima (pozorište predstave, razne kulturno-istorijske izložbe), biblioteka, odnosno njen ogranak, ima veoma važnu ulogu, koja pored svojih tradicionalnih usluga pruža i nove usluge u skladu s potrebama korisnika. Predstavlja jedinu ustanovu kulture, koja ima veliki značaj u društvenom i kulturnom razvoju ovog kraja. Rad prikazuje i osnovni cilj – da prostor knjižnog ogranka bude izvor informacija za sve i mesto susreta svih.

Ključne reči: knjižni ogranak Sevojno, biblioteka, korisnici, čitanje.

Preuzmi pun tekst

 

 

.