Снежана Марић: РАЗВОЈ КЊИЖНОГ ОГРАНКА У СЕВОЈНУ

Снежана Марић: РАЗВОЈ КЊИЖНОГ ОГРАНКА У СЕВОЈНУ

Снежана Марић                                                                                      УДК: 027.022(497.11)
Народна библиотека Ужице
snezanamaric67@gmail.com

РАЗВОЈ КЊИЖНОГ ОГРАНКА У СЕВОЈНУ

Сажетак: Рад приказује улогу и развој књижног огранка у Севојну и његове активности. Организован је тако да је окренут потребама својих корисника и има активан приступ у тражењу књига и информација. Како је смештена у малој локалној заједници, која није у могућности да пружи разноврсне културне садржаје као у већим градовима (позориште представе, разне културно-историјске изложбе), библиотека, односно њен огранак, има веома важну улогу, којa поред својих традициoналних услуга пружа и нове услуге у складу с потребама корисника. Представља једину установу културе, која има велики значај у друштвеном и културном развоју овог краја. Рад приказује и основни циљ – да простор књижног огранка буде извор информација за све и место сусрета свих.

Кључне речи: књижни огранак Севојно, библиотека, корисници, читање.

Преузми пун текст

 

 

.