Mirjana Radovanović Pejović, Ana Duković, Marina Jevtić: KNJIGA KAO UTOČIŠTE, ŠKOLSKA BIBLIOTEKA KAO PREVENCIJA

Mirjana Radovanović Pejović, Ana Duković, Marina Jevtić: KNJIGA KAO UTOČIŠTE, ŠKOLSKA BIBLIOTEKA KAO PREVENCIJA

Mirjana Radovanović Pejović                                         UDK: 615.85:028]:027.8
OŠ ,,Dušan Jerković” Užice                                                     027.6(497.11)
mirjanarp@ptt.rs

Ana Duković
OŠ ,,Dušan Jerković” Užice
anaduk@sbb.rs

Marina Jevtić
OŠ ,,Dušan Jerković” Užice
jevtic78@mts.rs

 KNJIGA KAO UTOČIŠTE, ŠKOLSKA BIBLIOTEKA KAO PREVENCIJA: PRIMENA BIBLIOTERAPIJE U BIBLIOTECI OSNOVNE ŠKOLE

Sažetak: Školski bibliotekar ima posebno mesto i naročitu ulogu u obrazovno-vaspitnom sistemu. On obogaćuje obrazovno-vaspitnu praksu svojim neposrednim radom sa učenicima, nastavnicima, ostalim stručnim saradnicima, roditeljima, nudeći drugačiji, pristupačniji koncept obrazovanja učenicima. S obzirom na to da škola, pored obrazovne uloge, ima i vaspitnu komponentu, u ovom radu se razmatra kako školski bibliotekar može koristiti književna dela u prevenciji negativnih pojava u ponašanju učenika i kako svojim vaspitnim radom, kroz vannastavne aktivnosti, utiče na razvoj tolerancije, kao i na formiranje i razvoj ličnosti kod učenika. Prikazaćemo deo aktivnosti bibliotekara sa učenicima III i IV razreda i njihovo sticanje znanja, shvatanje i razumevanje određenih situacija i problema kroz primenu biblioterapije u osnovnoj školi. Svojim metodama rada školski bibliotekar teži da učenici prepoznaju školsku biblioteku kao mesto za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Na taj način školska biblioteka istovremeno vrši prevenciju negativnih pojava, sprečava konfliktne probleme i nasilje.

Ključne reči: školski bibliotekar, školska biblioteka, biblioterapija u osnovnoj školi, vaspitni rad, prevencija nasilja, vannastavne aktivnosti

Preuzmi pun tekst

 

 

.