Mirjana Dimitrijević Stanković: POEZIJA DRAGANA LUKIĆA I PODSTICAJ ČITANJA KOD DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

Mirjana Dimitrijević Stanković: POEZIJA DRAGANA LUKIĆA I PODSTICAJ ČITANJA KOD DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

Mirjana Dimitrijević Stanković                                   UDK: 821.163.41.09-93-1 Lukić D.
Narodna biblioteka Užice                                                          027.022-053.4/.5(497.11)
mira.d.stankovic@gmail.com

POEZIJA DRAGANA LUKIĆA I PODSTICAJ ČITANJA KOD DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

Sažetak: Rad govori o Draganu Lukiću, pesniku za decu, čija poezija predstavlja osobenu pojavu i veliki je podsticaj za čitanje kod dece školskog uzrasta. Iako se u srpskoj književnosti nalazi na granici između tradicionalnog i modernog, on je danas jedan od najčitanijih dečjih pesnika i njegove pesme su zastupljene svuda. Oseća dečiji život i blizak mu je senzibilitet deteta, ume da govori za dete i o detetu, a u svojim pesmama iskazuje plemenitu naivnost, srdačnost, otvorenost. Ovaj tekst bavi se njegovim stvaralaštvom kako bi se uvidelo koliko se njegova dela čitaju i koliko podstiču decu na čitanje.

Ključne reči: Dragan Lukić, poezija, dete, škola, lektira, pesme, čitanje.

Preuzmi pun tekst

 

 

.