Jasminka Đurić: DVE POŽEŽANKE, DVE ZNAMENITE SRPKINJE

Jasminka Đurić: DVE POŽEŽANKE, DVE ZNAMENITE SRPKINJE

Jasminka Đurić                                                                             UDK: 39:929 Lapčević M.
Narodna biblioteka Požega                                                               32:929 Mitrović M
jasnalalovic@gmail.com

DVE POŽEŽANKE, DVE ZNAMENITE SRPKINJE

Sažetak: U radu su date biografije dve znamenite i za srpsku istoriju značajne žene – Milena Lapčević (1892–1963), prva žena etnolog u Srbiji, i Mitra Mitrović (1912–2001), prva žena ministar u Srbiji. Ono što ove dve zaboravljene srpske heroine imaju zajedničko, tema je ovog rada. Obe su rođene u Požegi, svojim visokim obrazovanjem i radom stekle su epitet „prva žena”, borile se za prava i slobodu žena u Srbiji i svojom ličnom tragikom dale doprinos razvoju ženske emancipacije, i na kraju, odgurnute su od društvene javnosti, nepravedno zapostavljene i zaboravljene.

Ključne reči: Milena Lapčević, Mitra Mitrović, Požežanke, ženska emancipacija, etnologija, politika.

Preuzmi pun tekst

 

 

.