Izabel Bon, Žak Perio: ZA NOVU VIDLJIVOST JAVNIH BIBLIOTEKA

Izabel Bon, Žak Perio: ZA NOVU VIDLJIVOST JAVNIH BIBLIOTEKA

Izabel Bon
Žak Perio

ZA NOVU VIDLJIVOST JAVNIH BIBLIOTEKA

(priredila i prevela sa francuskog Daniela Kermeci)

Preuzmi pun tekst

 

 

.