Biljana Davidovski, Milica Rosić: BIBLIOTEKARSTVO ZLATIBORSKOG OKRUGA OD KRAJA DRUGOG SVETSKOG RATA DO 1980. GODINE

Biljana Davidovski, Milica Rosić: BIBLIOTEKARSTVO ZLATIBORSKOG OKRUGA OD KRAJA DRUGOG SVETSKOG RATA DO 1980. GODINE

Biljana Davidovski                         UDK: 02(497.11 Zlatiborski okrug)”1945/1980″
Narodna biblioteka Užice
biljana.davidovski@gmail.com

Milica Rosić
Narodna biblioteka Užice
rosic.milica@gmail.com

BIBLIOTEKARSTVO ZLATIBORSKOG OKRUGA OD KRAJA DRUGOG
SVETSKOG RATA DO 1980. GODINE

Sažetak: Celokupan kulturni procvat posle Drugog svetskog rata imao je odraz i na razvoj biblioteka, koje su postale potrebne i najmanjoj sredini u Zlatiborskom okrugu. Partijskom direktivom započeto je obnavljanje starih i otvaranje novih knjižnica i čitaonica. U cilju opismenjavanja i prosvećivanja širokih narodnih masa, formirane su kulturno-prosvetne grupe koje su organizovale analfabetske tečajeve i čitalačke grupe pri bibliotekama, a prvi bibliotečki radnici bili su učitelji, koji su volonterski radili. Sve biblioteke Zlatiborskog okruga, od svog osnivanja, nakon 1945. godine, dele iste probleme: nedostatak adekvatnog prostora, stalne selidbe, oskudan knjižni fond. Prvi Zakon o bibliotekama, iz 1960. godine, obavezao je srezove, u kojima su se biblioteke nalazile tj. osnivale, da im se obezbede elementarni uslovi za rad. Ipak, budžetska sredstva, iako u stalnom porastu, bila su nedovoljna i neredovna. Od 1945. do 1973. godine biblioteke su bile poverene opštinama. Godine 1968. u Okrugu radi 171 biblioteka, od kojih su 44 narodne, a 127 školske i specijalne. One su postale kulturni centri opština.

Ključne reči: narodna biblioteka, knjižnica i čitaonica, Zlatiborski okrug, opismenjavanje, kulturno-prosvetne grupe, analfabetski tečajevi

Preuzmi pun tekst

 

 

.