Hadija Džigal Kriještorac: VLADISLAV VESELINOVIĆ TMUŠA

Hadija Džigal Kriještorac: VLADISLAV VESELINOVIĆ TMUŠA

Hadija Džigal Kriještorac                                         UDK 821.163.41.09-2 Tmuša V.
Biblioteka „Vuk Karadžić” Prijepolje
hadijakrijestorac@gmail.com

VLADISLAV VESELINOVIĆ TMUŠA

Sažetak: Vladislav Veselinović Tmuša (Prijepolje, 1888 – Sarajevo, 1954), plodan i žanrovski raznovrstan pisac između dva rata, kod svojih savremenika, zadobio je najveću pažnju svojim dramskim tekstovima. I naknadno tumačenje Tmušinog književnog opusa najviše se bavilo Tmušom kao dramskim piscem. Najplodniji period Tmušinog književnog stvaranja (1920–1939) obeležen je pisanjem i izvođenjem njegovih drama u Narodnom pozorištu u Sarajevu, za koje je posebno bio vezan, kao i u drugim manjim pozorištima u Bosni, Crnoj Gori i Makedoniji. Najveću pažnju, veći broj izvođenja u pozorištima, imala je drama „Šefka Hasanova”. Ovaj tekst se zbog svega toga i bavi dramskim stvaralaštvom Vladislava Veselinovića Tmuše, s namerom da se dodatno afirmiše zavičajni pisac prijepoljskog kraja između dva rata. Tmuša je deo svog dramskog stvaralaštva objavio, a dosta toga je u rukopisu.

Ključne reči: Vladislav Veselinović Tmuša, drame, „Šefka Hasanov” („Hasanaginica”).

 

Preuzmi pun tekst

 

 

.