Хадија Џигал Кријешторац: ВЛАДИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВИЋ ТМУША

Хадија Џигал Кријешторац: ВЛАДИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВИЋ ТМУША

Хадија Џигал Кријешторац                                         УДК 821.163.41.09-2 Тмуша В.
Библиотека „Вук Караџић” Пријепоље
hadijakrijestorac@gmail.com

ВЛАДИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВИЋ ТМУША

Сажетак: Владислав Веселиновић Тмуша (Пријепоље, 1888 – Сарајево, 1954), плодан и жанровски разноврстан писац између два рата, код својих савременика, задобио је највећу пажњу својим драмским текстовима. И накнадно тумачење Тмушиног књижевног опуса највише се бавило Тмушом као драмским писцем. Најплоднији период Тмушиног књижевног стварања (1920–1939) обележен је писањем и извођењем његових драма у Народном позоришту у Сарајеву, за које је посебно био везан, као и у другим мањим позориштима у Босни, Црној Гори и Македонији. Највећу пажњу, већи број извођења у позориштима, имала је драма „Шефка Хасанова”. Овај текст се због свега тога и бави драмским стваралаштвом Владислава Веселиновића Тмуше, с намером да се додатно афирмише завичајни писац пријепољског краја између два рата. Тмуша је део свог драмског стваралаштва објавио, а доста тога је у рукопису.

Кључне речи: Владислав Веселиновић Тмуша, драме, „Шефка Хасанов” („Хасанагиница”).

 

Преузми пун текст

 

 

.